1)  O'zbekiston Respublikasining Qonuni "Aktsiyadorlik jamiyatlari va aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida".
(http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=6567)
2) O'zbekiston Respublikasining Qonuni “Qimmatli qog'ozlar bozori to'g'risida”.
(http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1374865)
3)  O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori “Qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”. 
 (http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1061595)
4)  Qimmatli qog'ozlar emissiyasi va emissiyaviy qimmatli qog'ozlar chiqarilishlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish qoidalari. 
(http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1515251)
5) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Fond bozorini yanada rivojlantirish hamda davlat mulki negizida tashkil etilgan aktsiyadorlik jamiyatlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida”. 
(http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=210990)