tuzilma

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 24.04.2015 yildagi PF-4720-sonli Farmonining standart shakliga muvofiq va Jamiyat sanoat xususiyatlarini hisobga olgan holda tayyorlangan.