2020 yilning Ijobiy auditorlik tuzish (МСФО). Yuqlab olish

2020 yilning Ijobiy auditorlik tuzish . Yuqlab olish

2019 yilning Ijobiy auditorlik tuzish (МСФО). Yuqlab olish

2019 yilning Ijobiy auditorlik tuzish . Yuqlab olish

2018 yilning Ijobiy auditorlik tuzish  Yuqlab olish

2018 yilning Ijobiy auditorlik tuzish (МСФО)Yuqlab olish

2017 yilning Ijobiy auditorlik tuzish. Yuqlab olish

2017 yilning Ijobiy auditorlik tuzish (МСФО)Yuqlab olish

2016 yilning Ijobiy auditorlik tuzish. Yuqlab olish

2016 yilning Ijobiy auditorlik tuzish (МСФО). Yuqlab olish

2015 yilning Ijobiy auditorlik tuzish. Yuqlab olish

2015 yilning Ijobiy auditorlik tuzish (МСФО). Yuqlab olish

2014 yilning Ijobiy auditorlik tuzish. Yuqlab olish

2013 yilning Ijobiy auditorlik tuzish. Yuqlab olish