2021 yill

 1. 2021 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisobotiYuqlab olish
 2. 2021 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti. Yuqlab olish
 3. 2021 yil 1 choraklik hisoboti Yuqlab olish

2020 yill

 1. Yillik hisobot. Yuqlab olish
 2. 2020 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisobotiYuqlab olish
 3. 2020 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti . Yuqlab olish
 4. 2020 yil 1 choraklik hisobotiYuqlab olish

2019 yill

 1. Yillik hisobot. Yuqlab olish
 2. 2019 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisobotiYuqlab olish
 3. 2019 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti . Yuqlab olish
 4. 2019 yil 1 choraklik hisoboti. Yuqlab olish

2018 yill

 1. Yillik hisobot. Yuqlab olish
 2. 2018 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisoboti. Yuqlab olish
 3. 2018 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti . Yuqlab olish
 4. 2018 yil 1 choraklik hisoboti. Yuqlab olish

2017 yill

 1. Yillik hisobot. Yuqlab olish
 2. 2017 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisoboti. Yuqlab olish
 3. 2017 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti . Yuqlab olish
 4. 2017 yil 1 choraklik hisoboti. Yuqlab olish

2016 yill

 1. Yillik hisobot. Yuqlab olish
 2. 2016 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisoboti. Yuqlab olish
 3. 2016 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti . Yuqlab olish
 4. 2016 yil 1 choraklik hisobotiYuqlab olish

 2015 yill

 1. Yillik hisobot. Yuqlab olish
 2. Yillik hisobot (МСФО). Yuqlab olish
 3. Emitentning 2015 yil 9 oylik yakunlari bo’yicha hisoboti (yangi tahrirda). Yuqlab olish
 4. Emitentning 2015 yil 1-yarim yillik bo’yicha choraklik hisoboti (yangi tahrirda). Yuqlab olish
 5. Balans 2015 yil 1 chorak (yangi tahrirda). Yuqlab olish

 

2014 yill

 1. Emitentning 2014 yil 2-chorak bo’yicha choraklik hisoboti (yangi tahrirda). Yuqlab olish
 2. Yillik hisobot (yangi tahrirda). Yuqlab olish
 3. Yillik balans (yangi tahrirda). Yuqlab olish