“SIMURG” AJ filiallari va vakolatxonalariga ega emas / АО "SIMURG" не имеет филиалов и представительств